Welkom

Welkom bij Hugenholtz Advies en Training

Er is winst te behalen in de kwaliteit van besluitvorming binnen organisaties. Ruim 20 jaar adviseer, train en coach ik mensen bij het invoeren van organisatieveranderingen.

Mijn visie is dat bij iedere organisatiewijziging het essentieel is dat mensen ander gedrag gaan vertonen. Daar waar de verandering vorm moet krijgen is goede communicatie en verbinding tussen partijen van groot belang. Managers hebben vanuit hun rol een nadelige positie om te communiceren. Collega’s onderling echter… dat loopt als een vuurtje. Goed communiceren over veranderingen is dus makkelijker gezegd dan gedaan.

Met veel passie probeer ik daar een stimulerende rol in te vervullen. Vaak met succes, omdat ik zelf heel concreet verbinding weet te leggen tussen management en medewerkers. Regelmatig hoor ik van klanten dat ik goed aanvoel wat er speelt en dat ik daar naar handel.

Dit heeft tot resultaat dat klanten meer begrip krijgen voor diverse belangen en rollen in hun eigen organisatie.

Ik stel me graag nader aan u voor. Zie voor meer informatie ook mijn profiel op LinkedIn