Welkom

Welkom bij Hugenholtz Advies en Training

Er is winst te behalen in de kwaliteit van besluitvorming binnen organisaties. Ruim 20 jaar adviseer, train en coach ik mensen in organisaties bij het invoeren van veranderingen. Mijn visie is dat aansluitend op strategiewijzingen of organisatieaanpassingen het essentieel is dat mensen ander gedrag gaan vertonen. Hierbij is een integrale benadering van groot belang. Een andere strategie, structuur, ander gedrag vertonen en het aanspreken op ander gedrag het hoort allemaal bij elkaar. Daar waar de verandering vorm moet krijgen is goede communicatie en verbinding tussen partijen van groot belang.

Met veel passie probeer ik daar een stimulerende rol in te vervullen. Vaak met succes, omdat ik zelf verbinding weet te leggen tussen management en medewerkers en die verbinding weet te concretiseren. Regelmatig hoor ik van klanten dat ik heel goed begrijp wat er speelt en dat ik daar goed bij aansluit. Dit heeft tot resultaat dat klanten meer begrip krijgen voor diverse belangen en rollen in hun eigen organisatie.

Ik stel me graag nader aan u voor.

 

Zie voor meer informatie ook mijn profiel op  LinkedIn