Welke diensten?

Trainingen en advies

Voor alle branches en aan diverse doelgroepen zoals management, ondernemingsraden, human resource-functionarissen verzorg ik trainingen en adviezen. Alle dienstverlening worden gekoppeld aan veranderingen binnen uw eigen organisatie, team of u zelf. Enkele voorbeelden zijn:

  • Adviezen en cursussen gericht op inhoudelijke thema’s rondom organisatieveranderingen zoals bijvoorbeeld fusies, reorganisaties, cultuurveranderingen, invoering van nieuwe personeelsinstrumenten.
  • Trainen van gedragsveranderingen (oefenen en nog eens oefenen eventueel met een acteur/video). Bijvoorbeeld ander gedrag bij cultuurverandering, leiding geven, presenteren, debatteren, onderhandelen, vergaderen/voorzitten, competentiemanagement, feedback geven en ontvangen)
  • Teambuilding analyse via DEVOEDOE : DEnkenVOElenDOEn, oefenen met actieve buitenopdrachten en reflecteren.
  • Effectief communiceren over organisatieveranderingen met diverse instrumenten (gebaseerd op de sociale netwerktheorie) Het gaat hierbij vooral om de rol van informele communicatie bij het vergroten van draagvlak voor veranderingen.