Communicatie

In ieder managementboek staat dat leidinggevenden goed moeten communiceren over veranderingen. Veel tips en suggesties volgen en voor de informatievoorziening aan medewerkers is dit zeker zinvol. De vraag is echter of je als manager wel de beste en geloofwaardigste partij bent om het gedrag van medewerkers te beïnvloeden. Deze kloof zie ik vaak in organisaties. Er wordt veel gecommuniceerd, medewerkers lijken het niet te horen. Dit ligt niet zozeer aan de mensen in de organisaties, maar aan het systeem van een gelaagde organisatie.  Mijn overtuiging is dat er veel onbenutte mogelijkheden liggen in de informele communicatie in organisaties.

Meer achtergrondinformatie over mijn onderzoek hiernaar leest u in het artikel. Nut en noodzaak van informele communicatie bij cultuurveranderingen (def).

Producten die het draagvlak voor de verandering helpen vergroten:

  • Communicatieverdubbelaar (formele communicatie vanuit management aanvullen met onmisbare informele communicatie onder medewerkers)
  • Communicatiebrug (verbinden lagen management)
  • Communicatieloop (bottom-up informatie ophalen en benutten)
  • Communicatietrainingen voor managers (gesprekstraining herkennen en omgaan met weerstanden)