Voor wie?

Mijn klanten zijn HRM, Management, Professionals en Ondernemingsraden.

Enkele voorbeelden:

  • Coachen van managers bij het communiceren over veranderingen en het omgaan met weerstanden (verslavingszorg)
  • Trainen van accountants in het stellen van grenzen in het kader van integer handelen (beroepsgroep accountants)
  • Onderzoek naar rol van (in)formele communicatie bij het verkrijgen van draagvlak (woningbouwvereniging)

Voor ondernemingsraden¬†verwijs ik u graag naar de site van Maatschap voor Medezeggenschap www.mvmz.nl. Samen met twee zeer deskundige en betrokken collega’s hebben we de maatschap opgericht. We staan voor kwalitatief goede begeleiding van ondernemingsraden op inspirerende wijze met een hoog rendement. Aangezien MVMZ gecertificeerd is door het CRKBO zijn scholingsactiviteiten vrijgesteld van BTW.

Ik ben opgenomen in het kwaliteitskeurmerk MedeZeggenschaps-opleiders. Zie hiervoor www.rmzo.nl